Keepersaction

 
Keeperstrainer
Keepersaction............voor jongens en meisjes  van 6 t/m 20 jaar........ Sluit je bij ons aan en je wordt gegarandeerd een nog betere keeper!. . . . . .

.

Competentieprofiel Keeperstrainer 

De 6 competenties van een Keepersaction Keeperstrainer:

 

 1. Inter-persoonlijk competent

 2. Pedagogisch competent

 3. Vak- en didactisch competent

 4. Organisatorisch competent

 5. Samenwerken met collega's

 6. Reflectie en professionele ontwikkeling

 

Als Keepersaction trainer ben je verantwoordelijk voor het stimuleren van leerproces

 • Je sluit aan bij de interesse, belevingswereld en het kennis- en vaardigheidsniveau van de deelnemers.

 • Je zorgt voor een goed leerklimaat waarin balans is tussen veiligheid en uitdaging, waar geleerd moet worden van fouten en waar successen worden gezien en gevierd.

 • Je zorgt dat op ieder moment van de training zoveel mogelijk keepers zoveel mogelijk leren. Je gebruikt daarvoor creativiteit in de lesstof waardoor de keepers actief leren.

 • Je maakt de keepers bewust van hun leerprestaties door duidelijke en opbouwende feedback, gerelateerd aan de leerdoelen.

 • Je herkent weerstand en reageert hier adequaat op zodat de weerstand afneemt en de intrinsieke motivatie om te leren wordt versterkt. (Hun ambitie, hun interesse of de voldoening die ze beleven aan het leveren van een prestatie.)

 • Je toont enthousiasme en deskundigheid in het betreffende leerdoel.

Als Keepersaction trainer ben je verantwoordelijk voor de groepsprocessen

 • Je geeft respectvol en duidelijk leiding aan de groep. Je hanteert groepsnormen die een positief leerklimaat, waaronder respectvol gedrag naar mede-keepers, bevorderen.

 • Je laat keepers met elkaar samenwerken aan opdrachten en je begeleidt deze samenwerking, zodat de keepers met- en van elkaar leren.

 • Je luistert naar de keepers, en stimuleert dat de keepers naar elkaar luisteren.

 • Je houdt overzicht over de groep, en hebt tegelijk ook aandacht voor individuele deelnemers.

Als Keepersaction trainer ben je verantwoordelijk voor duidelijk presenteren van lesstof en opdrachten

 • Je legt de lesstof duidelijk uit.

 • Je geeft duidelijke instructies bij opdrachten.

 • Je maakt functioneel gebruik van ondersteunende materialen en zorgt dat deze voor aanvang van de training klaar staan.

 • Je bent je bewust van het effect van jouw verbale en non-verbale communicatie, en stemt jouw communicatie af op de deelnemers en het doel dat je wilt bereiken.

 

Als Keepersaction trainer ben je een lerende professional

 • Je staat open voor feedback, en gebruikt leerervaringen als aanleiding voor nieuw gedrag.

 • Je ziet jouw kwaliteiten en maakt daar gebruik van. Je ziet jouw ontwikkelpunten en kunt deze vertalen naar haalbare verbeteracties.

 • Je houdt jouw vakkennis op peil, en werkt aan de voortdurende verbetering van jouw trainingen

 • Je levert een contructieve bijdrage aan vergaderingen en andere vormen van trainersoverleg

 •  Je communiceert en werkt goed samen met collega´s

 

 
 

  Stuur je CV en/of motivatie naar: info@keepersaction.nl  met als onderwerp: Keeperstrainer
 
    Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website  mag gekopieerd en overgenomen worden zonder de nadrukkelijke toestemming van Keepersaction                                                                © 2010 - 2017 - Keepersaction alle rechten voorbehouden